MERĦBA FIL-PAĠNA TAS-CNI

WELCOME TO THE CNI WEBPAGE

KAMPANJA ĦELSIEN NAZZJONALI

CAMPAIGN FOR NATIONAL INDEPENDENCE

   

Kienet, għadha u tibqa' favur il-ħaddiema Maltin

u kontra s-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea

Was, is and shall remain in favour of Maltese workers

and against Malta's membership of the European Union

 

NAĦILFU LI NEĦILSU LIL MALTA MILL-JASAR, IL-KOLONJALIŻMU U L-ĦAKMA DITTATORJALI ILLEGALI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

WE  SWEAR  TO  FREE   MALTA   FROM   THE   SLAVERY,   COLONIALISM  AND  DICTATORIAL   ILLEGAL   EUROPEAN  UNION  RULE

 

MERĦBA - WELCOME

 

Araw kif tassew nistgħu nitilqu mill-Unjoni Ewropea

Dan huwa video tal-Parlament Ewropew

Video Parlament Ewropew

See how it's true that we can leave the European Union

This is a European Parliament video

European Parliament Video

 

 

   English Pages     Dikjarazzjoni Solenni    

Kitba taċ-Chairman     Kitbiet is-CNI

Konferenzi Stampa     Kitbiet Oħra

Kostituzzjoni ta' l-UE     Żviluppi ta' l-UE

Tarznari Mhedda mill-UE     Sant'Antnin u l-UE

Ewroxettiċi Oħra     Min kien QUISLING

Id-diskors ta' Giuliano Amato     Innu Jum il-Ħelsien

Kittieba Oħra     Referendum

Immigranti Illegali     Petizzjoni Immigrazzjoni Illegali

 

 

          български    Český    Dansk    Eesti           

  Suomi    Français    Deutsch    ελληνικά            Italiano     

          Nederlands               

 

            Español

           

           

 

           

           

           

 

e-mail: cnimalta at yahoo.co.uk 

 

Aqra u ara kif dak li dejjem għedna aħna qiegħed iseħħ.

 

Għandna kull dritt li nitilqu minn dan il-jasar kolonjali ta’ l-Unjoni Ewropea li qed jeqred lill-ħaddiema Maltin u Għawdxin u lill-għażiża Malta tagħna. Aħna ma rridux li nibqgħu f’dan il-jasar kolonjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Inti trid?

 

We have a right to leave this European Union colonial slavery that is destroying the Maltese and Gozitan workers and our dear Malta.

We do not want to remain in this European Union colonial slavery.

Do you?

Aħna għadna qed nibnu dawn il-paġni u għalhekk mhux se ssib xi wħud minnhom.

 Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar ‘il quddiem.

 

We are still building these pages and you may not find some of them.

Please try again later.

 

Inroddulek ħajr li żort il-paġna tagħna

Thank you for visiting our website

 

Appoġġ fil-ġlieda għall-Indipendenza u l-Ħelsien

 

Trid tgħin biex niksbu mill-ġdid l-Indipendenza u l-Ħelsien?

Jekk iva, għin lis-CNI fil-ħidma tagħha biex il-maġġoranza tal-poplu tkun trid li neħilsu mill-ħakma ta' l-Unjoni Ewropea.

Issieħeb fis-CNI billi tibgħat €5 flimkien ma' din il-formola lis-

Segretarju Finanzjarju  CNI,

60A, Triq id-Dejqa,

Valletta

 

Isem .......................................................

Indirizz ...................................................

ID Numru ...............................................

 

Inroddulek ħajr ta’ l-għajnuna tiegħek

 

Malta ħielsa u newtrali fl-aħħar tirbaħ